Mäkikylä

Sijainti

Mäkikylä sijaitsee Ähtärin Keskustasta Keuruulle lähtevän Pihlajavedentien varrella noin 15 km:n päässä keskustasta. Kyläyhteisöön kuuluvat lisäksi Isomäki, Sipilänkylä, Itä-Peränne sekä Heinämäen kylät. Kylä on laaja-alainen kaunis mäkialue, mutta harvaanasuttu, sillä mäkien rinteille sijoittuvat taloryppäät ovat kaukana toisistaan.

Mäkikyläläiset ovat aikaisemmin saaneet elantonsa etupäässä maa- ja metsätaloudesta ajan myötä kylälle on ilmaantunut mm. auto- ja konehuoltoliike ja pienimuotoista puuteollisuutta. Kyläläisiä käy töissä Ähtärin keskustassa ja Inhan tehtaalla.

Kylätoiminta

Kylällä toimivat Mäkikylän Maa- ja kotitalousseura ry, Isomäen Metsästysseura ry ja seurakunnan piirit sekä Isomäki- Sipilän alueella, Itä-Peränteellä ja Mäkikylällä kussakin omansa.
Maa- ja kotitalousseuran tarkoituksena on muuttua kaikkia kyläläisiä kokoavaksi kyläseuraksi. Seuran toiminta on erittäin vilkasta erilaisine tupailtoineen, kilpailuiltoineen, retkineen ym. toimintoineen. Seurojen käytössä on vanha nuorisotalo Tähkälä, metsästysseuran hallinnassa oleva maalaistalo Vähämäki. Kansalaisopiston toimintaa on entisellä Ruhan koululla, joka nyt on yksityiskotina. Lisäksi kokoonnutaan paljon yksityiskodeissa.

Kylällämme on ehkä erikoista se, ettei täällä ole yhtään toimivaa koulua, Lapset kuljetetaan nykyisin Inhankosken ja Alastaipaleen kouluille.
Kylällämme on iloisia, huumorintajuisia ja tulevaisuuteen uskovia ihmisiä. Meidän historiamme on vanhojen maalaistalojen historiaa ja tukevaisuutemme on metsäluonnon monimuotoisuutta. Täällä on hyvät metsästys ja marjastusmaat ja kalaisat pikkulammet voivat olla lepo ja virkistyspaikkoja lomalaisille.
Täällä onkin huvilatontteja jatkuvasti myynnissä. Suunnitelmiimme kuuluu kehitellä kylän läpi kulkeva hiihto- ja ulkoilureitti ja kunnostaa uimarantoja kyläläisten ja lomalaisten käyttöön.

 

Yhteyshenkilö
Maa- ja kotitalousseura ry/kyläseura
pj. Heikki Sipilä
henny.sipila@gmail.com

Sipiläntie 149, 63700 Ähtäri
puh 040 533 2515