Itä-Ähtäri

Itä-Ähtäri sijaitsee Ähtärinjärven rannalla, järven keskivaiheilla. Matkaa Ähtärin keskustaajamaan kertyy 20 km ja Soinin kunnan keskustaajamaan 22 km.

Asukkaita kylän 36 taloudessa 90 henkeä, mutta kesäaikana runsas kesäasukkaiden määrä vilkastuttaa kylän elämää.

Kylätoiminta

Kylän kokoontumispaikkana on entinen kyläkoulu, joka lopetetti toimintansa vuonna1991. Koulua käytetään erilaisten tapahtumien järjestämiseen.

Virkistysmahdollisuudet

Itä-Ähtärin kylä rajoituu Ähtärinjärveen, jonka virkistyskäyttömahdollisuudet ovat moninaisia. Itäpuolella on suuret metsäalueet, missä riistaeläimet, jopa karhut viihtyvät.
Itä-Ähtärissä on hyvät mahdollisuudet liikuntaan, marjastukseen ja sienestykseen luonnossa. Koululle jäädytetään luistinrata ja hiihtokäytössä on nykyään luistehiihdon mahdollistava latuverkosto, pituudeltaan noin 20 km. Kesäisin pelataan jalkapalloa ja lentopalloa koulun pihassa. Pyöräilylle on hyviä hiekkateitä, joita kyläläiset ja kesämökkiläiset hyödyntävät kesäaikana.

Yhteyshenkilö
Itä-Ähtärin kyläyhdistys
pj. Pekka Lassila
laspek@hotmail.fi
Itä-Ähtärintie, 63700 Ähtäri
0400 163 983