Itä-Ähtäri

Itä-Ähtäri sijaitsee Ähtärinjärven rannalla, järven keskivaiheilla. Matkaa Ähtärin keskustaajamaan kertyy 20 km ja Soinin kunnan keskustaajamaan 22 km.

Asukkaita kylän 36 taloudessa 90 henkeä, mutta kesäaikana runsas kesäasukkaiden määrä vilkastuttaa kylän elämää.

Kylätoiminta

Kylällä toimii Itä-Ähtärin PVY, Kolunkosken metsästysseura sekä Itä-Ähtärin kylätoimikunta. Kylän kokoontumispaikkana on entinen kyläkoulu, joka lopetetti toimintansa vuonna1991. Koululla kokoontuu viikottain naisten voimisteluilta ja muuta toimintaa epäsäännöllisimmin esim. hirvipeijaset vuosittain, pääsiäiskokko koulun läheisyydessä sekä erilaiset talvipäivät.

Kirjastoauto ja nuorisobussi palvelevat kyläläisiä viikoittain.

Virkistysmahdollisuudet

Itä-Ähtärin kylä rajoituu Ähtärinjärveen, jonka virkistyskäyttömahdollisuudet ovat moninaisia. Itäpuolella on suuret metsäalueet, missä riistaeläimet, jopa karhut viihtyvät.Itä-Ähtärissä on hyvät mahdollisuudet liikuntaan, marjastukseen ja sienestykseen luonnossa. Koululle jäädytetään luistinrata ja hiihtokäytössä on nykyään luistehiihdon mahdollistava latuverkosto, pituudeltaan noin 20 km. Kesäisin pelataan jalkapalloa ja lentopalloa koulun pihassa. Pyöräilylle on hyviä hiekkateitä, joita kyläläiset ja kesämökkiläiset hyödyntävät kesäaikana.

Kylän investointihanke

Kylällä oli noussut hiihdonharrastajien keskuudessa ajatus parantaa ja pidetään hiihtoreitti koko kylän mittaiseksi lenkiksi. Investointihanke toteutettiin loppuvuoden 1998 ja alkuvuoden1999 aikana. Ulkoliikuntareitti parantaa kylän alueella niin kesä- kuin talviaikana kuntoilua ja luonnossa liikkumista. Aikaisemmin käytössä olleen vanhan peltojyrän pohjalta oli kylällä ideoitu maataloustraktorin perässä vedettävä hiihtouran kunnossapito jyrä, jolla voidaan pitää hiihtourat luisteluhiihdon mahdollistavassa kunnossa.
Latujyjä on osoittautunut toimivaksi ratkaisuksi, jota kannattaa muidenkin kylien ja kuntien harkita, mikäli halutaan tarjota luisteluhiihtomahdollisuus asukkaille, mutta perinteiset latukoneet ovat turhan kalliita. Hiihtoreitin suunnittelussa on otettava huomioon nelivetomaataloustraktorin tekniset ominaisuudet. Reitin linjaus on suoritettava siten, että jyrkät mäet voidaan ajaa alamäkeen. Latujyrään ja Itä-Ähtärin latuverkostoon kannattaa käydä tutustumassa paikan päällä.

 

Yhteyshenkilö
Itä-Ähtärin kyläyhdistys
pj. Pekka Lassila
laspek@hotmail.fi
Itä-Ähtärintie, 63700 Ähtäri
06 533 2771, 0400 163 983